הנחיות מרחביות לפי תחום תכנית

הנחיות מרחביות נופיות לפיתוח לתחום תכנית נת/ 542/ א'

ניתן להגיש התייחסות להנחיות המרחביות עד יום חמישי, ה- 7.4.2016
במשרדי הועדה המקומית ו/או בדוא"ל  meirav.snir@netanya.muni.il