הנחיות לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, המוכר גם בשם "הרפורמה".
אנו מביאים לידיעתכם ולנוחיותכם את ריכוז הידע הרלוונטי למסלול "פטור מהיתר":

  1. דברי הסבר מאת מהנדס העיר
  2. רשימת המבנים והעבודות
  3. הנחיות מרחביות למבנים ועבודות הפטורים מהיתר
  4. הפניות וקישורים נוספים:
    מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים


לשרותכם,
אגף רישוי ופיקוח על הבניה