דוחות שנתיים לפעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2021

היתרים

רישוי וביצוע

שימוש חורג

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2021

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

עיכובים בתכניות

תכניות בינוי ותשריטים

ישיבות

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - מרץ

היתרים (לרבעון ראשון הכלול בתוך שנת 2017)

רישוי וביצוע (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

 

היתרים וביצוע לחדשים אפריל - ספטמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחדשים אוקטובר - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

שימושים חורגים (1/11/2017 - 30/9/2018)

היתרים (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

רישוי וביצוע (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

תכניות

תשריטים

ישיבות