קבלת קהל באגף רישוי ופיקוח

החל מתאריך 1.6.21 תתקיים קבלת קהל במנהל הנדסה פעמיים בשבוע

יום ב' בין השעות:

16:00-12:00

יום ד' בין השעות :

11:30-08:30