תוצאות חיפוש פרסומים והודעות

עמוד זה מציג את הפרסומים וההודעות שנמצאו על פי נתוני החיפוש

חזרה למסך חיפוש

נמצאו 945 תוצאות מתאימות

לצפיה בקבצי PDF ניתן להוריד צפיין חינמי Adobe Acrobat Reader DC לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013

מספר בקשה
כתובת
מקרקעין
מהות הבקשה
שם המבקש
סוג הפרסום
נוסח פרסום
ארכיב
הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏2‏/‏20210320‏
רחוב היסמין 54, רחוב היסמין 55, רחוב היסמין 56, רחוב היסמין 57, שכונה: רמת פולג
גוש: 8276, חלקה: 156, מגרש: 127, תוכנית: נת/11/401/א
תוספת לבית קיים+ בריכה
דקל דוד
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏4‏/‏20210177‏
מרחב תכנון נתניה
גוש: 8247, חלקה: 182, מגרש: 139, תוכנית: ‎נת/600/א
הקמת 3 בתי מגורים צמודי קרקע חדשים הכוללים: מרתפים+ מרתפי חניה+קומת קרקע+קומה א'+ בריכות+ממדים+פרגולות+פיתוח שטח+גדרות
עבודי אביב
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏1‏/‏20210337‏
רחוב לוין משה , שכונה: משכנות זבולון
גוש: 8006, חלקה: 72, מגרש: 36, תוכנית: ‎נת/6/750/במ
תוספת בניה לחניה מקורה בקו בניין 0+בניית בריכה מבטון מעבר לקו בניין + ח.מכונות תת קרקעי+המרת שטחים והפיכת חניה מקורה קיימת למחסן+פרגולה בק.ק
דוידי אסתר
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏2‏/‏20210316‏
נתניה, 16
גוש: 8252, חלקה: 122, מגרש: 128, תוכנית: ‎נת/600/א
הוספת מעלון חיצוני למבנה קיים לצורך הנגשה +מבואת כניסה לתחנות
בוכריס סיגל
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏3‏/‏20210222‏
מרחב תכנון נתניה
גוש: 8568, חלקה: 50, מגרש: 282, תוכנית: ‎נת/600/א
בית מגורים 2 יח"ד זהות ומרתף חניה משותף. כל יחידה כוללת מרתף עם ממ"ד, קומת כניסה, קומת חדרים. קומת גג חלקית ובריכת שחיה + חדר מכונות על הגג.
ח.ח.א רשבי בע"מ
הקלות
קישור הגשת התנגדות