תוצאות חיפוש ישיבות ועדה:

עמוד זה מציג את ישיבות הוועדה שנמצאו על פי נתוני החיפוש

נמצאו 276 תוצאות מתאימות

חזרה למסך חיפוש
סוג ישיבה
מספר ישיבה
תאריך
סטטוס
מספר סעיפים
פרוטוקול
ארכיב
ועדת משנה 41 פרטי ישיבה 30/08/2021 פתוחה 13 קישור
ועדת משנה 40 פרטי ישיבה 09/08/2021 מאושרת 25 קישור
ועדת משנה 39 פרטי ישיבה 05/07/2021 מאושרת 16 קישור
ועדת משנה 38 פרטי ישיבה 07/06/2021 מאושרת 19 קישור
ועדת משנה 37 פרטי ישיבה 03/05/2021 מאושרת 17 קישור
ועדת משנה 36 פרטי ישיבה 12/04/2021 מאושרת 13 קישור