טופס הגשת התנגדות

הגשת התנגדות ל �������� ������������ ���� ���������� ���2���/���20210320���

לצורך הגשת התנגדות יש לצרף תצהיר. תצהיר הינו הכרחי להגשת התנגדות
ניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: png , jpg , gif , pdf , docx , doc , jpeg, xls, xlsx