תכניות בנין עיר סרוקות

המסמכים הסרוקים של התוכניות נמצאים כעת בתוך התוכניות עצמן.

לאיתור פרטי התוכנית והמסמכים סרוקים