סריקות תיקי בנין

המסמכים הסרוקים של הבקשות נמצאים כעת בתוך הבקשות עצמן.

לאיתור פרטי בקשה ומסמכים סרוקים