טבלת תעריפי הועדה

מדד אחרון:
228.9258
טבלת תעריפי הועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.20.0 בניה -חדשה או תוספת בנייה לרבות יציע, בניני עזר,מצללות,שטחי שרות,מרפסות, גזוזטראות מ"ר 32.62 32.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.23.4 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בניין מ"ר 1.21 1.21
היטלי פיתוח היטלי שצ"פ 10.1.0 היטל שצ"פ: 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי שצ"פ 10.1.1 שטח מגרש שצ"פ מ"ר 18.15 21.22
היטלי פיתוח היטלי שצ"פ 10.1.2 שטח בניה שצ"פ מ"ר 21.10 24.67
היטלי פיתוח היטלי כביש 4.3 שטח מגרש -2016 מ"ר 59.69 61.18
היטלי פיתוח היטלי כביש 4.3.0 היטלי כביש -2016: 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כביש 4.4 שטח בניה -2016 מ"ר 135.37 138.74
היטלי פיתוח היטלי מדרכה 5.3 שטח מגרש -2016 מ"ר 14.92 15.29
היטלי פיתוח היטלי מדרכה 5.3.0 היטלי מדרכה -2016: 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מדרכה 5.4 שטח בניה -2016 מ"ר 33.84 34.68
היטלי פיתוח היטלי תיעול 6.5.0 היטלי תיעול -2016: 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי תיעול 6.5.2 שטח בניה תיעול -2016 מ"ר 70.35 72.10
היטלי פיתוח היטלי תיעול 6.6.6 קיזוז שטח מגרש תיעול -2016 מ"ר 31.02 31.79