הודעות בענייני תכנון ובניה

 

מספר תכנית שם תכנית סוג פרסום תאריך פרסום פרסום
מק/1/38/7/400 סעיף 77 וסעיף 78  פרסום סרוק 17/09/2014  קישור לפרסום
תמ"ל/ 1010 נתניה עין התכלת הפקדה 20/11/2016 קישור לפרסום
תמ"ל/ 1010 נתניה עין התכלת   02/03/2021 קישור לפרסום
תמ"מ 3/ 21/ 45 שינוי יעוד שטח למוסד בנתניה מכתב למחוזית 29/04/2021 קישור לפרסום
תמ"מ 3/ 21/ 45 שינוי יעוד שטח למוסד בנתניה הפקדה 10/04/2021 קישור לפרסום

 

מספר תכנית שם תכנית סוג פרסום תאריך פרסום פרסום
תמל/ 2025

תמל/2025- מתחם נורוק-טהון, נתניה

הפקדה 14/6/2020

קישור לפרסום

קישור לפרסום

מספר תכנית שם תכנית סוג פרסום תאריך פרסום פרסום
נת-2035

שם התכנית: נת/ 2035 - תכנית מתאר נתניה

הפקדה 4/8/2021

קישור לפרסום

 

הנחיות לאישור תכנית

הודעה בדבר עדכון מס' 2 להנחיות המרחביות 1.12.2016 להלן קישור להנחיות
הודעה בדבר עדכון מס' 1 להנחיות המרחביות 29.9.2016 להלן קישור להנחיות


הודעה בדבר פרסום הנחיות מרחביות

פרסום מיום 22.4.2016

נוסח פרסום תיקון טעות סופר

לצפייה בפרסומים לבקשות ולתכניות בנין עיר לחץ כאן