עדכונים

 • תשלומי אגרות

  הודעה חשובה-  מיום ד' 06/10/2021 עד יום א' 10/10/2021 לא יתאפשר ביצוע תשלומי אגרות והיטלים במערכות ההנדסה בשל שדרוג מערכות המחשוב, תתאפשר גביית אגרות מידע באינטרנט כרגיל

 • הנחיה לקראת כניסת מכוני בקרה לחובה

  הנחיה לקראת כניסת מכוני בקרה לחובה

 • דבר הסמכת הוועדה

  היום חתם שר הפנים על ההחלטה להסמיך את הועדה המקומית נתניה, כוועדה עצמאית מיוחדת לתקופה המרבית של 5 שנים. הדבר מהווה אות כבוד ואינדיקציה להערכה שרוכשים משרד הפנים ומנהל התכנון לועדה המקומית נתניה ולעומדים בראשה.

  "הבקרה העלתה כי הוועדה המקומית נתניה הינה ועדה מקצועית, שלנגד עינה עומד תפקידה הציבורי. ניכר שראש העיר ויו"ר הועדה מייחסים חשיבות גדולה לתהליכי תכנון העיר ופועלים לקידום מהלכים ופרויקטים משמעותיים שיתמכו בפיתוחה. הצוות המקצועי של הועדה פועל בהתאם לחוק ולתקנות ומונחה משיקולים מקצועיים. התרשמנו מהיקף ומגווח התהליכים אותם מוביל הצוות. יצויין לטובה שבנתניה ניתן דגש לנושא ההתחדשות העירונית ולאישור תכניות ומסמכי מדיניות".

  כך גם הומלץ על הארכת ההסמכה ע"י הועדה המחוזית, ועדת הערר, משרד המשפטים, והיועץ המשפטי לממשלה.

  יצוין כי הוועדה המקומית נתניה נמצאת בחוד החנית של הועדות המוסמכות, ואחת מהבודדות שהינה עצמאית מיוחדת.

  קישור לדבר הסמכת הוועדה

מידע כללי

מידע לתושב

מידע לתושב מבנים מסוכנים

מידע לתושב מבנים מסוכנים פורמט וורד מונגש

 

 

- לידיעת ציבור המתכננים, חלה החל מה- 06/07/2021 חובת שימוש במכוני הבקרה, בבקשות להיתרי בניה הכוללים מגורים בהיקף של 6 יחידות דיור או יותר, בגובה מינימלי של 2 קומות ועד גובה 29 מטר.

לנוחות הציבור, לקישור לאתר מנהל התכנון עם הסברים בנושא, לחץ כאן.


- החל מתאריך 1.6.21 תתקיים קבלת קהל במנהל הנדסה פעמיים בשבוע

יום ב' בין השעות:

16:00-12:00

יום ד' בין השעות :

11:30-08:30

 

 

הודעה חשובה לציבור תושבי נתניה

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון התחילה בביצוע פרויקט הגנה על מצוק החופי .

הפרויקט יתבצע בין חופי סירונית וארגמן.

 

חל איסור מוחלט להתקרב לכביש הגישה לחוף ארגמן באמצעות כלי תחבורה או רגלית, בנוסף חל איסור להתקרב למערום האבנים ולשטח העבודות בקרבה לחוף סירונית.

הציבור מתבקש להקפיד למלא אחר הנחיות הבטיחות.

 

 

 

 

להלן הנחיות להיערכות לחורף

הנחיות היערכות לחורף

חדשות

 • הודעה על האטת פעילות מרחב מרכז עקב שדרוג מערכות הניהול והמידע- רשות מקרקעי ישראל

  להלן המסמך: קישור למסמך

 • 27/07/2021

  רישוי זמין אינו עובד בין התאריכים 16/08/21 – 31/08/21 ולכן לא תתקיים קבלת קהל בתאריכים אלו.

 • מדיניות בנייה לאורך החוף

  בתאריך 22.02.2021 אושרה במליאת הוועדה המקומית מדיניות בנייה לאורך החופים.

  מדיניות זו הוצגה לראשונה במליאת הוועדה בתאריך 04.01.2021, ובה הוחלט לפרסם את המדיניות להערות והארות התושבים. לאחר קבלת ההערות, המדיניות תוקנה והובהרה לפי הצורך, והוצגה בשנית למליאת הוועדה המקומית, וכאמור, אושרה בתאריך 22.02.2021.

  בתאריך 21.04.2021 הוצגה המדיניות בפני הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו"ף), שבירכה על הכנת המדיניות.

  המדיניות מבוססת על תכניות מתאר ארציות ומחוזיות ומטמיעה בתוכה את עקרונות התכנון שלהן.

  המדיניות קובעת כללים לבחינת כל בנייה המוצעת לאורך החופים, הן עבור תכניות מפורטות (תב"עות) והן עבור היתרי בנייה. כללים אלו הינם לב המדיניות, וישמשו לבחינת כל פרויקט מוצע לפי קריטריונים אחידים, כגון: השימושים המתאפשרים, התחדשות עירונית, הוראות בינוי עקרוניות, והטמעת תועלות ציבוריות.

  בהמשך, המדיניות מחלקת את רצועת החוף של נתניה ל-17 מתחמים בהתאם לתכנית המתאר נת/2035 העומדת לפני הפקדה. עבור כל מתחם נערך מיפוי הכולל את היחס לתכניות מאושרות, וסומנו אזורים המהווים פוטנציאל להתערבות עתידית לפי קריטריונים שנקבעו במסגרת כללי הבסיס. לכל מתחם נכתבו הנחיות תכנון פרטניות, המהוות שכבת הנחיות נוספת.

  בראייה הכוללת, מתקבל קו רקיע ייחודי לאורך רצועת החוף היפה של העיר נתניה.

  מסמך מדיניות הבנייה לאורך החופים

 • ליועצי התנועה ועורכי הבקשות להיתר שלום רב,

  לצורך שיפור השירות וייעול הליך קבלת הערות מח' תנועה וחניה,

  ניתן לראות את חוות דעת המחלקה באתר הוועדה ע"י כניסה לבקשה,

  תחת הכותרת "שלבי הבקשה: גורמי פנים\חוץ".

   

  בכבוד רב,

  מח' תנועה וחניה

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.