הנחיות לעבודות ומבנים הפטורים מ �יתר

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, המוכר גם בשם "הרפורמה".
אנו מביאים לידיעתכם ולנוחיותכם את ריכוז הידע הרלוונטי למסלול "פטור מהיתר":

  1. דברי הסבר מאת מהנדס העיר
  2. רשימת המבנים והעבודות
  3. הנחיות מרחביות למבנים ועבודות הפטורים מהיתר
  4. הפניות וקישורים נוספים:
    מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים


לשרותכם,
אגף רישוי ופיקוח על הבניה