סגירת תיק בהסדר

רצ"ב פרסומים לגבי סגירת תיקים משפטים בהסדר:

 

מספר תיק פיקוח 2019096

מספר תיק פיקוח 2016211

 

מספר תיק פיקוח 2014299

 

מספר תיק פיקוח 2012433