קבלת קהל באגף רישוי ופיקוח

ימים א', ד' בין השעות 8:30 - 11:30
יום ב' בין השעות 12:00 - 16:00
ביום ג' וביום ה' אין קבלת קהל

במחלקת רישוי יש לתאם פגישה מראש.
בשאר האגפים של המנהל אין הגבלת ימים ושעות, אבל רצוי תמיד לתאם מראש.