אנשי קשר

  • כתובתכתובת
    הצורן 6, נתניה

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון פַקס דוא"ל
ארז טל מהנדס העיר 09-8603332 09-8856307
ליטל שלף דורי אדריכלית העיר, ס' מהנדס העיר 09-8603474 09-8856307
מירי יונגר ס' מנהלת אגף תכנון ועיצוב עיר 09-8603469 09-8603127
אלה פרידמן מנהלת מח' עיצוב עירוני ופיתוח סביבתי 09-8603152 09-8603127
ציונה הופמן מנהלת אגף תב"ע והשבחה 09-8603187 09-8603428
טליה בר ניב מנהלת מח' תב"ע 09-8603192 09-8608913
אולה בלייניס מנהלת אגף רישוי ופיקוח 09-8603157 09-8658911
שרון ירחי מנהלת מרכז הרישוי 09-8603485
מרים רובין מנהלת מחלקת מידע 09-8603215 09-8603468
אייל שיליאן מנהל מח' פיקוח על הבנייה 09-8603457
רינת קרן מנהלת אגף תאום תכנון ותשתיות 09-8603168 09-8650262
אבי מרום מנהל אגף מבנה ציבור 09-8603489 09-8650262
הדס מדליה מנהלת אגף וראש מנהלת התחדשות עירונית 09-8603160 09-8856307
גלית מימון מנהלת כ"א ולוגיסטיקה 09-8603161 09-8659192
שרה גזית מנהלת אגף תכנון ועיצוב עיר 09-8603495 09-8603127
הגר לוי מנהלת מחלקת אישורי חניה ותנועה 09-8603174 09-8650262
יעל כרמון ס.מ. אגף לתאום תשתיות ונגישות 09-8631540 09-8603428
שרי פריסר מנהלת מחלקת מב"ת 09-8603176 09-8650637
יגאל אוסיפוב מנהל מחלקת היטל השבחה 09-8603176 09-8650637
שרה סייג סגן מנהל מחלקת אדמיניסטרציה –אגרות והיתרי בניה 09-8603193 09-8858561
דינה דואני מנהלת ארכיב 09-8608818