תוצאות חיפוש פרסומים והודעות

עמוד זה מציג את הפרסומים וההודעות שנמצאו על פי נתוני החיפוש

חזרה למסך חיפוש

נמצאו 815 תוצאות מתאימות

לצפיה בקבצי PDF ניתן להוריד צפיין חינמי Adobe Acrobat Reader DC לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013

מספר בקשה
כתובת
מקרקעין
מהות הבקשה
שם המבקש
סוג הפרסום
נוסח פרסום
ארכיב
הגשת התנגדות
בקשה להיתר 20150270
רחוב מלכין שרה 23, שכונה: נאות גנים
גוש: 8215, חלקה: 84, תוכנית: נת/ 366/ד'
הריסת יח"ד קיימת בהיתר מס' 6307 והקמת יח"ד חדשה חד קומתית הכוללת: ממ"ד, מחסן, פרגולה, פיתוח המגרש, גדרות, פילרים ו2 חניות לא מקורות והריסות.
צמח יגאל ויפה
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה להיתר 20150265
רחוב מרשל פייר קניג 14, שכונה: נוף הטיילת
גוש: 8252, חלקה: 123, מגרש: 113, תוכנית: 600א
הקמת 3 יח"ד בנות 2 קומות+ קומת גג+ מרתפים, 6 חניות תת קרקעיות, ממ"דים, בריכות שחייה, פרגולות, פיתוח שטח, גדרות ופילרים.
רנד מנדל
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה להיתר 20150261
רחוב נתן יונתן 4, רחוב נתן יונתן 6, רחוב נתן יונתן 8, שכונה: עיר ימים
גוש: 9042, חלקה: 40, מגרש: 1016, תוכנית: נת/מק/20/401/א/
הקמת 3 ביתים משותפים : בנין 1 - בן 14 קומות + ק.כניסה כפולה + גג טכני ( 52 יח"ד) בנינים 2,3 - בן 15 קומות + ק.כניסה כפולה + גג טכני ( 56 יח"ד כ"א) מעל קומת מרתף חניה משותפת, פיתוח שטח, גדרות, חדר שנאים, צובר גז (סה"כ 164 יח"ד)
י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה להיתר 20150256
רחוב ריבלין יוסף 1, רחוב ריבלין יוסף 3, רחוב שמואל הנציב 46, שכונה: מרכז העיר
גוש: 8269, חלקה: 97, תוכנית: מג' ה'
הריסת מבנה קיים ,הקמת בניין מגורים משותף הכולל 6 קומות ,חדרים על הגג ע"ע, 6 יח"ד.
מרקוביץ דן
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה להיתר 20150264
רחוב סנש חנה 5, שכונה: רמת אפרים
גוש: 8233, חלקה: 239, תוכנית: נת/100/ש/1
ליח"ד קיימת בבית משותף בהיתר מס' 10338 מבוקש: שינויים פנימיים וחיצוניים בקומה א', הקמת מחסן ופילר אשפה בקומת הקרקע+ הריסות.
חדרי לילך וגל
הקלות
קישור הגשת התנגדות