תוצאות חיפוש פרסומים והודעות

עמוד זה מציג את הפרסומים וההודעות שנמצאו על פי נתוני החיפוש

חזרה למסך חיפוש

נמצאו 745 תוצאות מתאימות

לצפיה בקבצי PDF ניתן להוריד צפיין חינמי Adobe Acrobat Reader DC לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013

מספר בקשה
כתובת
מקרקעין
מהות הבקשה
שם המבקש
סוג הפרסום
נוסח פרסום
ארכיב
הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏4‏/‏20190444‏
רחוב המלאכה 39, רחוב התרופה , שכונה: אזה"ת ע"ש ספיר
גוש: 7961, חלקה: 44, מגרש: 16, תוכנית: ‎תרש"צ/3/14/22
במבנה תעשייה קיים בהיתר מס' 130267 מיום 22.09.2009 מבוקש: בקשה לשימוש חורג מהיתר במבנה ק. קרקע לשימוש מסחר ובשתי הקומות העליונות במבנה מתעשייה למשרדים, שינויים פנימיים וחיצוניים.
ביירס אחזקות 2000 בע"מ
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏3‏/‏20180524‏
נתניה, שכונה: גלי הים
גוש: 7932, חלקה: 474, מגרש: 40, תוכנית: נת/2/537
הקמת בית דו משפחתי מעל קומת מרתף, יציאה לגג, ממ"דים, מרפסות, בריכות שחיה, חדרי מכונות, פרגולות, גדרות, חניות ופיתוח שטח.
דוד בנאמו
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏3‏/‏20190502‏
רחוב דב הוז 34, שכונה: נאות הרצל
גוש: 8232, חלקה: 228, מגרש: 228, תוכנית: נת/4/500/א
בבית משותף קיים בהיתר מס' 70351 מיום: 21.11.2001, מבוקש תוספת לבית מגורים קיים בקומת קרקע + ממ"ד + מחסן + פרגולה + גדרות + קומה א' + מרפסת גג.
קדיה שושנה אבדר
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏4‏/‏20190423‏
רחוב הגפן 28, שכונה: עין התכלת
גוש: 8315, חלקה: 42, תוכנית: 408-0217752
הרחבת יח"ד דרומית המהווה מחצית מבית דו משפחתי קיים. תוספת שטח+הקמת בריכת שחיה+חדר מכונות+גדרות+פרגולה+פרגולה קלה. הריסת גג מחסן לא בהיתר.
בנברי מקסים
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏1‏/‏20200247‏
נתניה
גוש: 8568, חלקה: 78, מגרש: 221, תוכנית: ‎נת/600/א
הקמת 2 יח"ד חדשות בנות 2 קומות ויציאה לגג + מרתף הכולל חניה + בריכות שחיה בקומת הגג + גדרות ופיתוח שטח.
ויקטור חכמון
הקלות
קישור הגשת התנגדות