תוצאות חיפוש פרסומים והודעות

עמוד זה מציג את הפרסומים וההודעות שנמצאו על פי נתוני החיפוש

חזרה למסך חיפוש

נמצאו 785 תוצאות מתאימות

לצפיה בקבצי PDF ניתן להוריד צפיין חינמי Adobe Acrobat Reader DC לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013

מספר בקשה
כתובת
מקרקעין
מהות הבקשה
שם המבקש
סוג הפרסום
נוסח פרסום
ארכיב
הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏11‏/‏20190280‏
רחוב שטייגר יצחק 7, רחוב שטייגר יצחק 9, שכונה: נווה איתמר
גוש: 8234, חלקה: 143
תוספת מוצעת לבית קיים+ממד+משטחים+גדרות+מחסן+הריסת מחסן קיים+בריכה+ח.מכונות.
איילת מסורי
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏1‏/‏20200373‏
רחוב ריינס - הרב 46, שכונה: מרכז העיר
גוש: 8232, חלקה: 482, מגרש: 482/8232, תוכנית: נת/3/500
דירה מס' 2 במבנה מגורים בהיתר מס' 2016171 מיום 3.8.2016 מבוקשת מתן רישוי לתוספת עיקרי, חדר משופר למיגון, חדר מדרגות יציאה לגג, פרגולה ומרפסת גג, שינויים פנימיים וחיצוניים.
שמואל יצחק עטיה
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏1‏/‏20200366‏
רחוב מאיר אבנר 22, רחוב מאיר אבנר 24, שכונה: נווה איתמר
גוש: 8234, חלקה: 124, מגרש: 10, תוכנית: ‎תרש"צ/3/14/32
ליח"ד קיימת בהיתר תוספת שטח + ממ"ד + מחסן
ענבל טייב
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏1‏/‏20200351‏
נתניה
גוש: 8231, חלקה: 239, מגרש: 239/8231, תוכנית: נת/100/ש
בניית שתי יחידות דיור (דו משפחתי) בנות 2 קומות מעל קומת מרתף + חניות לא מקורות + פרגולות + פיתוח שטח + בריכה.
ארז חודאדאד
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏1‏/‏20200354‏
רחוב הרב קוק אברהם , שכונה: מרכז העיר
גוש: 8271, חלקה: 130, מגרש: 1, תוכנית: 408-017402
תוספת 3 קומות ו -12 יח"ד למגדל מגורים קיים בהיתר 20190175 בקשה 20180438 הגדלת מרפסות החל מקומה 9 ומעלה. בכל קומה 4 יח"ד בנות 5 חדרים. הגבהת 3 קומות עליונות מאושרות בהיתר 20190175 בקשה 20180438 בקשה להקלה בשתי הקומות העליונות המוצעות מגובה 3.20 כנדרש בתבע נת 7/400 לגובה 3.50 מ"ר ברוטו
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
הקלות
קישור הגשת התנגדות