תוצאות חיפוש פרסומים והודעות

עמוד זה מציג את הפרסומים וההודעות שנמצאו על פי נתוני החיפוש

חזרה למסך חיפוש

נמצאו 800 תוצאות מתאימות

לצפיה בקבצי PDF ניתן להוריד צפיין חינמי Adobe Acrobat Reader DC לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013

מספר בקשה
כתובת
מקרקעין
מהות הבקשה
שם המבקש
סוג הפרסום
נוסח פרסום
ארכיב
הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏1‏/‏20210062‏
נתניה
גוש: 8238, חלקה: 485, מגרש: 137, תוכנית: נת/3/547
בית משותף בן 4 קומות ע"ע + גג טכני + מרתף טכני + לובי כניסה, ח.אשפה, ח. גז, חניות ופיתוח שטח בקומת הקרקע - סה"כ 7 יח"ד.
עו"ד גל חלפון
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏3‏/‏20210019‏
רחוב סבידור מנחם 50, נתניה, רחוב סבידור מנחם 52, רחוב סבידור מנחם 54, רחוב סבידור מנחם 56, שכונה: רמת פולג
גוש: 7926, חלקה: 110, מגרש: 123, תוכנית: נת/14/401/א
לבית קיים בהיתר מס' 2018091 מיום 23.4.18 מבוקש: תוספת בריכת שחיה + ח.מכונות, שינויים פנימיים וחיצוניים, שינוי פיתוח וגדרות.
יוסי רזניק
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת ללא הקלות ‏1‏/‏20210046‏
נתניה
גוש: 7940, חלקה: 337, מגרש: 306, תוכנית: 408-0293373 נת/
דיפון, חפירה, עוגנים,ביסוס וגידור זמני.
מזמור ( אזולאי) לדוד קרית השרון בע"מ
החדרת עוגנים זמניים במגרשים גובלים
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏1‏/‏20200283‏
מסריק , שכונה: פרדס הגדוד
גוש: 8274, חלקה: 883, תוכנית: נת/28/307/ג/3
הקמת 4 יח"ד חדשות הכוללות: מרתף + ממ"דים + חניה תת-קרקעית + בריכות שחיה + פרגולות + פיתוח שטח וגדרות
עדן אשריאן
הקלות
קישור הגשת התנגדות
בקשה מקוונת עם הקלות ‏1‏/‏20210026‏
רחוב החיטה 3, שכונה: עין התכלת
גוש: 8322, חלקה: 109, תוכנית: 408-0217752
הריסת בית קיים וגדר קדמית. בניית מבנה חדש (יח' 1) הכולל מרתף, קומת קרקע, קומה א', עליית גג, ממ"ד, בריכת שחיה, גדר קדמית חדשה ופיתוח שטח.
רייכמן דוד
הקלות
קישור הגשת התנגדות