ארכיב קבצים לפרסום בקשה מקוונת עם הקלות 1/20210062

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
פרסום_הקלות נוסח פרסום 11/04/2021
תוכנית ראשית לפרסום ת.ב 10650.dwf 11/04/2021
תכנית ראשית לפרסום 10650.pdf 11/04/2021