ארכיב קבצים לפרסום בקשה מקוונת עם הקלות 1/20210026

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
פרסום_הקלות נוסח פרסום 01/03/2021
תוכנית ראשית לפרסום ת.ב 223.dwf 01/03/2021