טופס הגשת התנגדות

הגשת התנגדות ל בקשה מקוונת ללא הקלות 1/20210046

לצורך הגשת התנגדות יש לצרף תצהיר. תצהיר הינו הכרחי להגשת התנגדות
ניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: png , jpg , gif , pdf , docx , doc , jpeg, xls, xlsx