טופס הגשת התנגדות

הגשת התנגדות ל בקשה מקוונת עם הקלות 1/20200283

לצורך הגשת התנגדות יש לצרף תצהיר. תצהיר הינו הכרחי להגשת התנגדות
ניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: png , jpg , gif , pdf , docx , doc , jpeg, xls, xlsx