תכניות בנין עיר סרוקות

המסמכים הסרוקים של התוכניות נמצ �ים כעת בתוך התוכניות עצמן.

לאיתור פרטי התוכנית והמסמכים סרוקים