עדכונים

 • דבר הסמכת הוועדה

  היום חתם שר הפנים על ההחלטה להסמיך את הועדה המקומית נתניה, כוועדה עצמאית מיוחדת לתקופה המרבית של 5 שנים. הדבר מהווה אות כבוד ואינדיקציה להערכה שרוכשים משרד הפנים ומנהל התכנון לועדה המקומית נתניה ולעומדים בראשה.

  "הבקרה העלתה כי הוועדה המקומית נתניה הינה ועדה מקצועית, שלנגד עינה עומד תפקידה הציבורי. ניכר שראש העיר ויו"ר הועדה מייחסים חשיבות גדולה לתהליכי תכנון העיר ופועלים לקידום מהלכים ופרויקטים משמעותיים שיתמכו בפיתוחה. הצוות המקצועי של הועדה פועל בהתאם לחוק ולתקנות ומונחה משיקולים מקצועיים. התרשמנו מהיקף ומגווח התהליכים אותם מוביל הצוות. יצויין לטובה שבנתניה ניתן דגש לנושא ההתחדשות העירונית ולאישור תכניות ומסמכי מדיניות".

  כך גם הומלץ על הארכת ההסמכה ע"י הועדה המחוזית, ועדת הערר, משרד המשפטים, והיועץ המשפטי לממשלה.

  יצוין כי הוועדה המקומית נתניה נמצאת בחוד החנית של הועדות המוסמכות, ואחת מהבודדות שהינה עצמאית מיוחדת.

  קישור לדבר הסמכת הוועדה

מידע כללי

פעילות מנהל ההנדסה והוועדה המקומית נתניה

בהמשך להנחיות משרד הבריאות ובהתאמה לדרישות ממונה הבטיחות של העיריה, מנהל ההנדסה חוזר באופן הדרגתי לפעילות שוטפת. להלן סדרי העבודה וקבלת קהל במנהל ההנדסה:

מנהל הנדסה ממשיך לתת שרות לתושבים, אדריכלים עורכי בקשות ויזמים באמצעים דיגיטליים, רישוי זמין, זום, מייל ומענה טלפוני שוטף.

להלן לינק לפרטי הקשר לאגפים השונים במנהל ההנדסה

ככל ואין מענה באגף הרלוונטי, ניתן לפנות לטלפון של לשכת מהנדס העיר.

יחד עם זאת, החל מיום א' ה- 25.4.21, מבקשי שרות שלא יכולים לקבל מענה דיגיטלי / טלפוני, יוכלו להגיע פיזית, בתיאום מראש בלבד, בימי שני בשעות 12:00- 16:00. קבלת קהל פיזית תהיה בתב"ע, היטלי השבחה, רישוי, מידע, פיקוח, חניה.

פגישות וישיבות עבודה ימשיכו להתקיים בזום. במקרים מיוחדים ובתיאום בלבד, תותר כניסת עד 2 אורחים חיצוניים.

תנאי לכניסה לבניין העיריה הוא הצגת דרכון ירוק, תעודת מחלים או בדיקה כל 72 שעות.

                                                                                         

         בכבוד רב,

אדר' ארז טל

מהנדס העיר וראש מנהל הנדסה

 

 

הודעה חשובה לציבור תושבי נתניה

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון התחילה בביצוע פרויקט הגנה על מצוק החופי .

הפרויקט יתבצע בין חופי סירונית וארגמן.

 

חל איסור מוחלט להתקרב לכביש הגישה לחוף ארגמן באמצעות כלי תחבורה או רגלית, בנוסף חל איסור להתקרב למערום האבנים ולשטח העבודות בקרבה לחוף סירונית.

הציבור מתבקש להקפיד למלא אחר הנחיות הבטיחות.

 

 

 

 

להלן הנחיות להיערכות לחורף

הנחיות היערכות לחורף

חדשות

 • מדיניות בנייה לאורך החוף

  בתאריך 22.02.2021 אושרה במליאת הוועדה המקומית מדיניות בנייה לאורך החופים.

  מדיניות זו הוצגה לראשונה במליאת הוועדה בתאריך 04.01.2021, ובה הוחלט לפרסם את המדיניות להערות והארות התושבים. לאחר קבלת ההערות, המדיניות תוקנה והובהרה לפי הצורך, והוצגה בשנית למליאת הוועדה המקומית, וכאמור, אושרה בתאריך 22.02.2021.

  בתאריך 21.04.2021 הוצגה המדיניות בפני הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו"ף), שבירכה על הכנת המדיניות.

  המדיניות מבוססת על תכניות מתאר ארציות ומחוזיות ומטמיעה בתוכה את עקרונות התכנון שלהן.

  המדיניות קובעת כללים לבחינת כל בנייה המוצעת לאורך החופים, הן עבור תכניות מפורטות (תב"עות) והן עבור היתרי בנייה. כללים אלו הינם לב המדיניות, וישמשו לבחינת כל פרויקט מוצע לפי קריטריונים אחידים, כגון: השימושים המתאפשרים, התחדשות עירונית, הוראות בינוי עקרוניות, והטמעת תועלות ציבוריות.

  בהמשך, המדיניות מחלקת את רצועת החוף של נתניה ל-17 מתחמים בהתאם לתכנית המתאר נת/2035 העומדת לפני הפקדה. עבור כל מתחם נערך מיפוי הכולל את היחס לתכניות מאושרות, וסומנו אזורים המהווים פוטנציאל להתערבות עתידית לפי קריטריונים שנקבעו במסגרת כללי הבסיס. לכל מתחם נכתבו הנחיות תכנון פרטניות, המהוות שכבת הנחיות נוספת.

  בראייה הכוללת, מתקבל קו רקיע ייחודי לאורך רצועת החוף היפה של העיר נתניה.

  מסמך מדיניות הבנייה לאורך החופים

 • ליועצי התנועה ועורכי הבקשות להיתר שלום רב,

  לצורך שיפור השירות וייעול הליך קבלת הערות מח' תנועה וחניה,

  ניתן לראות את חוות דעת המחלקה באתר הוועדה ע"י כניסה לבקשה,

  תחת הכותרת "שלבי הבקשה: גורמי פנים\חוץ".

   

  בכבוד רב,

  מח' תנועה וחניה

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.