עדכונים

 • דבר הסמכת הוועדה

  היום חתם שר הפנים על ההחלטה להסמיך את הועדה המקומית נתניה, כוועדה עצמאית מיוחדת לתקופה המרבית של 5 שנים. הדבר מהווה אות כבוד ואינדיקציה להערכה שרוכשים משרד הפנים ומנהל התכנון לועדה המקומית נתניה ולעומדים בראשה.

  "הבקרה העלתה כי הוועדה המקומית נתניה הינה ועדה מקצועית, שלנגד עינה עומד תפקידה הציבורי. ניכר שראש העיר ויו"ר הועדה מייחסים חשיבות גדולה לתהליכי תכנון העיר ופועלים לקידום מהלכים ופרויקטים משמעותיים שיתמכו בפיתוחה. הצוות המקצועי של הועדה פועל בהתאם לחוק ולתקנות ומונחה משיקולים מקצועיים. התרשמנו מהיקף ומגווח התהליכים אותם מוביל הצוות. יצויין לטובה שבנתניה ניתן דגש לנושא ההתחדשות העירונית ולאישור תכניות ומסמכי מדיניות".

  כך גם הומלץ על הארכת ההסמכה ע"י הועדה המחוזית, ועדת הערר, משרד המשפטים, והיועץ המשפטי לממשלה.

  יצוין כי הוועדה המקומית נתניה נמצאת בחוד החנית של הועדות המוסמכות, ואחת מהבודדות שהינה עצמאית מיוחדת.

  קישור לדבר הסמכת הוועדה

מידע כללי

תושבים יקרים, בתקופת הקורונה לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית!

 

להלן הנחיות להיערכות לחורף

הנחיות היערכות לחורף

חדשות

 • מדיניות בנייה לאורך החוף

  בתאריך 04.01.2020 אושרה במליאת וועדה המקומית מס' 23 מדיניות בנייה לאורך החופים, והיא כעת מפורסמת לעיון והערות הציבור.

  מדיניות זו נדרשה ע"י הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (וולחו"ף) על מנת לראות את הראייה העירונית הכוללת בבואה להתייחס לתכניות מפורטות בסביבה החופית המגיעות לפתחה.

  המדיניות מבוססת על תכניות מתאר ארציות ומחוזיות ומטמיעה בתוכה את עקרונות התכנון שלהן.

  המדיניות מחלקת את רצועת החוף של נתניה ל-17 מתחמים בהתאם לתכנית המתאר נת/2035, הנמצאת ערב הפקדה. עבור כל מתחם נערכה בדיקה תכנונית וניתנה התייחסות פרטנית בהתאם לאפיונו, לרבות מוקדים עיקריים והנחיות לתכנון ופיתוח, כגון שמירה על תכסית נמוכה וקווי בניין צידיים המאפשרים כניסת רוח הים לפנים העיר, טיפול מוקפד בחזית המזרחית לכיוון העיר ועוד.

  בראייה הכוללת מתקבל קו רקיע ייחודי לאורך רצועת החוף.

  המדיניות מהווה מסגרת לתכנון מפורט בסביבה החופית. כל תכנית מפורטת וכל היתר בנייה ייבחנו בהתאמתם למדיניות זו בעת דיון בעניינם.

  להלן קישור למסמך המדיניות

  הציבור מוזמן להעביר הערות והארות לכתובת המייל: hofim@netanya.muni.il  תוך 30 יום, עד לתאריך 11.02.2021.

 • ליועצי התנועה ועורכי הבקשות להיתר שלום רב,

  לצורך שיפור השירות וייעול הליך קבלת הערות מח' תנועה וחניה,

  ניתן לראות את חוות דעת המחלקה באתר הוועדה ע"י כניסה לבקשה,

  תחת הכותרת "שלבי הבקשה: גורמי פנים\חוץ".

   

  בכבוד רב,

  מח' תנועה וחניה

 • לציבור התושבים ועורכי הבקשות להיתר שלום רב,

  חלק מהליך בדיקת תנאים מוקדמים, החתמת בעלים והשלמת ידוע (לפי תקנה 36 ב').
  נמצא כי בקשות רבות מסורבות בשלב תנאים מוקדמים ונסגרות במערכת רישוי זמין.

  לצורך שיפור השרות וייעול ההליך לקליטת מסמכים, אנו מיישמים נוהל טרום קליטה שמטרתו השלמת בעלויות ויידוע, על מנת שתתאפשר העמדת הבקשה בנדרש וקליטתה.

  ליישום נוהל טרום קליטה, הקמנו מערכת לקליטת מסמכים באתר ההנדסי של הוועדה המקומית, שאליו יוזנו המסמכים טרום קליטת הבקשה, בסיום שלב זה יונפק שובר התשלום לפיקדון.

  לפתיחת הבקשה יש לשלוח מייל ולצרף את תיק המידע שהתקבל.

  מיד עם סיום הליך טרום הקליטה והנפקת שובר התשלום, ניתן יהיה להעלות את המסמכים שאושרו למערכת רישוי זמין.

  מצפים להמשך שיתוף הפעולה ועומדים תמיד לרשותכם

  בכבוד רב,

  רותם אשכנזי

  מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבנייה

  עיריית נתניה

 • קבלת קהל

  לציבור הרחב שלום רב

  החל מ- 01.04.2020 לא תתקיים יותר קבלת קהל באגף ההנדסה בימי חמישי.

  קבלת קהל תמשיך להתקיים בימי ראשון ורביעי בשעות 8:30 – 11:30 ובימי שני בשעות 12:00 – 16:00.

  אופן ההתקשרות במיילים ובטלפון ימשיכו כרגיל.

  המהלך נועד על מנת לייעל את העבודה הפנימית של עובדי האגף.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.