עדכונים

 • דבר הסמכת הוועדה

  היום חתם שר הפנים על ההחלטה להסמיך את הועדה המקומית נתניה, כוועדה עצמאית מיוחדת לתקופה המרבית של 5 שנים. הדבר מהווה אות כבוד ואינדיקציה להערכה שרוכשים משרד הפנים ומנהל התכנון לועדה המקומית נתניה ולעומדים בראשה.

  "הבקרה העלתה כי הוועדה המקומית נתניה הינה ועדה מקצועית, שלנגד עינה עומד תפקידה הציבורי. ניכר שראש העיר ויו"ר הועדה מייחסים חשיבות גדולה לתהליכי תכנון העיר ופועלים לקידום מהלכים ופרויקטים משמעותיים שיתמכו בפיתוחה. הצוות המקצועי של הועדה פועל בהתאם לחוק ולתקנות ומונחה משיקולים מקצועיים. התרשמנו מהיקף ומגווח התהליכים אותם מוביל הצוות. יצויין לטובה שבנתניה ניתן דגש לנושא ההתחדשות העירונית ולאישור תכניות ומסמכי מדיניות".

  כך גם הומלץ על הארכת ההסמכה ע"י הועדה המחוזית, ועדת הערר, משרד המשפטים, והיועץ המשפטי לממשלה.

  יצוין כי הוועדה המקומית נתניה נמצאת בחוד החנית של הועדות המוסמכות, ואחת מהבודדות שהינה עצמאית מיוחדת.

  קישור לדבר הסמכת הוועדה

מידע כללי

תושבים יקרים, 

מנהל ההנדסה עדיין לא חוזר לקבלת קהל פרונטלית ויש להמשיך ולפנות אלינו בטלפונים ו/או באופן מקוון.

עמכם הסליחה

 

 

הודעה חשובה לציבור תושבי נתניה

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון התחילה בביצוע פרויקט הגנה על מצוק החופי .

הפרויקט יתבצע בין חופי סירונית וארגמן.

 

חל איסור מוחלט להתקרב לכביש הגישה לחוף ארגמן באמצעות כלי תחבורה או רגלית, בנוסף חל איסור להתקרב למערום האבנים ולשטח העבודות בקרבה לחוף סירונית.

הציבור מתבקש להקפיד למלא אחר הנחיות הבטיחות.

 

 

 

 

להלן הנחיות להיערכות לחורף

הנחיות היערכות לחורף

חדשות

 • מדיניות בנייה לאורך החוף

  בתאריך 04.01.2020 אושרה במליאת וועדה המקומית מס' 23 מדיניות בנייה לאורך החופים, והיא כעת מפורסמת לעיון והערות הציבור.

  מדיניות זו נדרשה ע"י הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (וולחו"ף) על מנת לראות את הראייה העירונית הכוללת בבואה להתייחס לתכניות מפורטות בסביבה החופית המגיעות לפתחה.

  המדיניות מבוססת על תכניות מתאר ארציות ומחוזיות ומטמיעה בתוכה את עקרונות התכנון שלהן.

  המדיניות מחלקת את רצועת החוף של נתניה ל-17 מתחמים בהתאם לתכנית המתאר נת/2035, הנמצאת ערב הפקדה. עבור כל מתחם נערכה בדיקה תכנונית וניתנה התייחסות פרטנית בהתאם לאפיונו, לרבות מוקדים עיקריים והנחיות לתכנון ופיתוח, כגון שמירה על תכסית נמוכה וקווי בניין צידיים המאפשרים כניסת רוח הים לפנים העיר, טיפול מוקפד בחזית המזרחית לכיוון העיר ועוד.

  בראייה הכוללת מתקבל קו רקיע ייחודי לאורך רצועת החוף.

  המדיניות מהווה מסגרת לתכנון מפורט בסביבה החופית. כל תכנית מפורטת וכל היתר בנייה ייבחנו בהתאמתם למדיניות זו בעת דיון בעניינם.

  להלן קישור למסמך המדיניות

  הציבור מוזמן להעביר הערות והארות לכתובת המייל: hofim@netanya.muni.il  תוך 30 יום, עד לתאריך 11.02.2021.

 • ליועצי התנועה ועורכי הבקשות להיתר שלום רב,

  לצורך שיפור השירות וייעול הליך קבלת הערות מח' תנועה וחניה,

  ניתן לראות את חוות דעת המחלקה באתר הוועדה ע"י כניסה לבקשה,

  תחת הכותרת "שלבי הבקשה: גורמי פנים\חוץ".

   

  בכבוד רב,

  מח' תנועה וחניה

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.